Knitdressing

Knitdressing
sketch photo
Knit top N°10 Knit top N°10
Knit top N°10 High collar sleeveless, Structured knit top 550 €
Knit Dress N°4 Knit Dress N°4
Knit Dress N°4 Sleeveless dress, Structured Knit 1,200 €
Knit Top N°14 Knit Top N°14
Knit Top N°14 High collar sleeveless, Structured long knit top 600 €
Knit jacket N°23 Knit jacket N°23
Knit jacket N°23 Jacket with front zip, Structured Knit 1,800 €
Knit jacket N°18 Knit jacket N°18
Knit jacket N°18 Jacket shawl collar, Structured Knit 1,600 €
Knit Jacket N°54 Knit Jacket N°54
Knit Jacket N°54 Jacket cinched at the waist, Structured Knit 1,200 €
Knit dress N°4 Knit dress N°4
Knit dress N°4 Sleeveless dress, Structured Knit 800 €
Knit Dress N°5 Knit Dress N°5
Knit Dress N°5 Flared dress, Structured Knit 1,200 €
Knit dress N°7 Knit dress N°7
Knit dress N°7 High collar sleeveless dress, Structured Knit 1,100 €
Knit Dress N°5 Knit Dress N°5
Knit Dress N°5 Flared dress, Structured Knit 1,600 €
Knit skirt N°5 Knit skirt N°5
Knit skirt N°5 Pencil skirt, Structured knit 500 €
Bodysuit N°1 Bodysuit N°1
Bodysuit N°1 Bodysuit, Structured Knit 750 €525 €
Knit Skirt N°8 Knit Skirt N°8
Knit Skirt N°8 Flared skirt, Structured Knit 1,100 €
Knit Pant N°10 Knit Pant N°10
Knit Pant N°10 Pointelle knit wide leg pants, Structured Knit 1,300 €
Knit skirt N°1 Knit skirt N°1
Knit skirt N°1 Structured Knit, Velvet effect panel midi skirt 1,200 €